Niki Tacken

De expertise die Niki Tacken vanuit de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel toevoegt, gaat over een reis die begon op de grauwe plek van een uitzichtloos ‘bestaan’ aan de zijlijn. Lange tijd heeft ze gedacht dat dit het haar lotsbestemming was, tot Zelfregie NL op haar perspectiefloze pad kwam. /e begon aan een tocht die verliep van heel voorzichtig voelen dat iets in haar nog van waarde was naar langzaam weer een beetje mee gaan tellen om uiteindelijk uit te komen bij haar huidige leven. Een prachtig leven vol met kleur, dat zich afspeelt vér voorbij de biomedische paradigmabril en midden in de samenleving.

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel, bezitten een schat aan expertise op het gebied van ervaringskennis en herstel. De organisatie heeft een eigen verbindende positie op het grensvlak van sociaal domein en zorg en stelt daarin de leefwereld van burgers centraal. Omdat ze werken vanuit een eigen ervaring, zijn zij ten diepste gemotiveerd om de positie van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid te verbeteren. En ze stellen daarom graag hun expertise ter beschikking.

Scroll naar boven